Vi opprettholder kunnskapsnivået på Fysio Forum

06.06.2024
Vi opprettholder kunnskapsnivået på Fysio Forum.

Lene og Sveinung har denne helgen gjennomført det siste av 4 hoftekurs med dr. Alison Grimaldi. Kursrekken har vært inspirerende og lærerik. Spesielt fokuset på kunnskapsbasert behandling erfarer vi gir umiddelbare resultater i den daglige praksisen med pasienter.  

Alison har med over 30 års klinisk erfaring som fysioterapeut har vært banebrytende i bruken av ultralydteknologi i sanntid for vurdering og trening av muskelfunksjon rundt hofte og bekken. Som forsker ved University of Queensland har hun publisert en rekke artikler i vitenskapelige tidsskrifter bla. i British Journal of Sports..

En av Alisons kjerneverdier er at forskning skal være relevant for klinisk praksis og hun jobber få overføre denne kunnskapen til andre fysioterapeuter så raskt som mulig.

Nye pasienter med hofteplager ønskes velkommen til kunnskapsbasert behandling på Fysio Forum.

 
fysioforum