Fysioterapi

Fysioterapeuten er spesialisert på undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager, som f.eks. sene/muskelbetennelser, idrettsskader og kroniske lidelser.

Med bakgrunnskunnskap i anatomi, fysiologi, bevegelses- og sykdomslære har fysioterapeuten et bredt grunnlag for å kunne hjelpe. Ved langvarige eller akutte smerter og plager kan tilrettelagt trening og råd om bruk av kroppen være avgjørende. 

Målet for den fysikalske behandlingen er å legge til rette for positive endringsprosesser. Hos enkelte betyr det å opprettholde funksjon eller bedre funksjon, hos andre kan det dreie seg om å lindre eller fjerne smerte. 

Grunnlaget for valg og progresjon av fysikalsk behandling legges ved første konsultasjon. Gjennom samtale og undersøkelse finner en ut av potensialet til forbedring for eksempel gjennom trening og behandling. Enkelte ganger vil et tverrfaglig samarbeid være nødvendig. Fysioterapeuten og pasienten lager i samarbeid en plan for videre progresjon og behandlingen kan starte. Behandlingene evalueres fortløpende og tilpasses den enkeltes reaksjon og tilbakemelding.

 

KLE_1351

Fysioterapeuten behandler både ledd og muskler ved hjelp av ulike teknikker.

 
  • Slyngetrening/terapimaster (SET)
  • Triggerpunkt behandling 
  • Treningsterapi (MTT)
  • Bløtvevsbehandling og leddmobilisering
  • Råd- og veiledning ifht ergonomi
  • Elektroterapi / ultralydbehandling 
  • Avspenning

Kontakt Oss

For timebestilling eller andre henvendelser kan du ringe eller sende e-post.

Telefon: 51 22 84 70
E-post: post@fysioforum.no

Åpningstider:
Hverdager fra 08:00 til 16.00.