Behandlinger

På Fysio Forum jobber 8 fysioterapeuter som har avtale med kommune og Nav, slik at en her kan benytte seg av rekvisisjonsordningen. Fysio Forum Fysio Forum ble etablert i 2000 og er en del av Skeiane Helsehus AS hvor både leger, tannleger og fysioterapeuter praktiserer.

Fysio Forum er et etablert institutt i Sandnes og jobber tett sammen med ulike spesialister i både kommune og sykehus. Vi har lang erfaring innenfor fysioterapivirksomhet og er faglig oppdatert med det siste nye i vårt fagområde.

Vi tilbyr en rekke forskjellige behandlingsformer tilpasset den enkeltes behov.

Fysioterapi

Fysioterapeuten er spesialisert på undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager, som f.eks. sene/muskelbetennelser, idrettsskader og kroniske lidelser.

Med bakgrunnskunnskap i anatomi, fysiologi, bevegelses- og sykdomslære har fysioterapeuten et bredt grunnlag for å kunne hjelpe. Ved langvarige eller akutte smerter og plager kan tilrettelagt trening og råd om bruk av kroppen være avgjørende. 

Målet for den fysikalske behandlingen er å legge til rette for positive endringsprosesser. Hos enkelte betyr det å opprettholde funksjon eller bedre funksjon, hos andre kan det dreie seg om å lindre eller fjerne smerte. 

Grunnlaget for valg og progresjon av fysikalsk behandling legges ved første konsultasjon. Gjennom samtale og undersøkelse finner en ut av potensialet til forbedring for eksempel gjennom trening og behandling. Enkelte ganger vil et tverrfaglig samarbeid være nødvendig. Fysioterapeuten og pasienten lager i samarbeid en plan for videre progresjon og behandlingen kan starte. Behandlingene evalueres fortløpende og tilpasses den enkeltes reaksjon og tilbakemelding.
 
kle 1375

Manuell Terapi

En manuellterapeut er en fysioterapeut med videreutdannelse. Forskning og klinisk erfaring har vist at manuell terapi er spesielt effektivt ved behandling av problemer i muskel- og skjelettsystemet.
Les mer
kle 1290

Treningsveiledning

Fysio Forum har en velutstyrt treningssal. Vi tilbyr trening under veilledning som er basert på friskvernstrening og vi tilbyr trening i grupper. Det er mulig å kjøpe treningskort for individuell trening.
Les mer
kle 1346

Idretts Fysioterapi

Vi kan hjelpe deg med forebygging, behandling og rehabilitering av idrettskader.
Les mer

Kontakt Oss

For timebestilling eller andre henvendelser kan du ringe eller sende e-post.

Telefon: 51 22 84 70
E-post: post@fysioforum.no

Åpningstider:
Hverdager fra 08:00 til 16.00.