Redcord

Fysio Forum tilbyr trening og behandling med Redcord.

Redcord tilbyr en unik behandlingsmetode for muskel og skjelettplager kalt Neurac® (Nevromuskulær Aktivering).

NEURomuscular ACtivation (NEURAC)
Neurac er en forkortelse for Neuromuscular Activation (Nevromuskulær aktivering) og består av behandlingsøvelser i Redcord slynger. Målet ved Neurac-behandlingen er å gjenopprette smertefrie beveglsesmønstre og forbedre funksjonen. Neurac- behandling utfordrer muskelsamspillet og fokuserer på årsaken bak problemene – ikke bare symptomene.

Kartlegging og reaktivering av muskelsamspill
Forskning viser at smerte og/eller inaktivitet forstyrrer signalstrømmen fra hjerne til muskler. Denne forstyrrelsen kan føre til tapt muskelsamspill, som igjen kan lede til at noen muskler blir overbelastet og smertefulle. Behandlingen inkluderer testprosedyrer kalt Neurac-tester, for å identifisere dysfunksjoner og muskulære ubalanser. Neurac-testene undersøker systematisk hele kroppen for å finne svakheter i muskelkjedene. Slike svakheter kalles en Weak Link. Neurac-behandlingen fokuserer på å korrigere svakhetene og derved redusere belastningen på de overbelastede musklene. Dette kan ofte resultere i umiddelbar smertelette og/eller forbedret funksjon.

Neurac-behandling anbefales for plager slik som:  
Ryggplager
Nakkeplager / Whiplash / Nakkesleng
Smerter i arm og skulder (f.eks. impingement, musearm og tennisalbue)
Smerter i hofte og bekken
KLE_1283

Kontakt Oss

For timebestilling eller andre henvendelser kan du ringe eller sende e-post.

Telefon: 51 97 27 67
E-post: post@fysioforum.no

Åpningstider:
Hverdager fra 08:00 til 17:00. Fredag fra 08.00 til 16.00.