fysio-forum-logo
Fysioterapi i Sandnes - forebygging og behandling
fysio-forum-logo

Nye restriksjoner fra 16.april

16.04.2021
Den økende smittesituasjonen på Nord-Jæren gjør at det dessverre iverksettes noe strengere tiltak. Vi må inntil videre stenge treningssalen for treningskundene våre. En-til-en trening og behandling (timeavtale) videreføres som normalt.