fysio-forum-logo
Fysioterapi i Sandnes - forebygging og behandling
fysio-forum-logo

Nye restriksjoner frem til 29.januar, men vi er ikke stengt

04.01.2021
Sandnes kommune definerer seg selv som en kommune med mye smitte , jfr. Lokale tiltak.

Etter de oppdaterte nasjonale retningslinjer som nå har trådt i kraft er det påbud om stenging av treningssentre. Det oppfattes dithen at fysikalske institutt kan benytte treningsavdelingenee sine til veiledning og trening av pasienter 1-1 (sammen med fysioterapeut) i disse lokalene, men at treningsaktivitet utover dette skal være stengt fram til 29.01.2021.