fysio-forum-logo
Fysioterapi i Sandnes - forebygging og behandling
fysio-forum-logo

Åpning av treningssalen!

28.01.2021
Vi har nå fått klarsignal om at vi igjen kan åpne treningssalen for våre brukere. Vi vil likevel følge smittevern-foreskriftene nøye fremover, noe som vil medføre at vi til enhver tid må begrense hvor mange som slipper inn. Blir trykket for stort vil vi måtte stoppe folk i døren for å regulere antallet i salen. Ta gjerne kontakt med din terapeut / kontaktperson for å finne ut hvilke tidspunkt som er best (=minst trykk i salen) å trene på. 

Vi vil også starte opp gruppetreninger og trening i varmtvannsbasseng den kommende uken.