fysio-forum-logo
Fysioterapi i Sandnes - forebygging og behandling
fysio-forum-logo

Åpner for en-til-en behandling utendørs

01.04.2020
Fysio Forum er blitt gitt dispensasjon for utendørs fysioterapibehandling av pasienter i en-til-en setting, der gjeldende smittevernregler blir fulgt. 

Behandlingen skal foregå i et avgrenset område som kun benyttes av en terapeut, med minimum 2 meters avstand, slik at det ikke er nærkontakt mellom personer. Man kan kun bruke eget utstyr (ikke fysioterapeutens).