fysio-forum-logo
Fysioterapi i Sandnes - forebygging og behandling
fysio-forum-logo

Supersole

01.08.2017
 I dag for forskellige grupper af patienter fremstillet indlægssåler henholdsvis af fodterapeuter, bandagister, ortopædiske skomagere og fysioterapeuter. Spørgsmålet er, hvem er bedst, eller måske snare - hvad er forskellen.

I Supersole konceptet har vi valgt side og satser på fysioterapeuterne. Supersole konceptet er et behandlingssystem for fodrelaterede problemer som giver udvalgte fysioterapeuter mulighed for at tage en formaliseret uddannelse, som tager udgangspunkt i den fysioterapeutiske uddannelse omfattende undersøgelse, behandling og eventuelt fremstilling af forskellige typer indlægssåler.

Som fysioterapeut er det velkendt, at en skævhed i ryg, hofte eller knæ kan skyldes, at fundamentet - foden - er ude af balance. Det er lige så elementært, at man ikke kan behandle fodproblemer uden at undersøge, hvordan en ændring i fodens statik, som ved brug af et indlæg, påvirker resten af kroppen. (De samme forhold gør sig gældende for mureren, der ikke kan finde på at ændre på fundamentet uden at se på, hvordan det påvirker resten af huset.)

I den forbindelse er fysioterapeuternes 3-årige uddannelse inden for anatomi, biomekanik, undersøgelsesteknik helt unik. Som fysioterapeut er det utænkeligt at understøtte en patients fod med et indlæg - uden at undersøge om den egentlige årsag til problemet er
· at bevægeligheden i et led i foden er ændret og bør behandles
· om problemet skyldes at foden indgår i kompensationen for et anatomisk for langt ben
· eller om problemerne er opstået, fordi alignment imellem fod og knæ er dårlig.

Alt dette er essentielt at undersøge og behandle, inden man fremstiller og udleverer et indlæg. Lige så naturligt er det for fysioterapeuter, at indlæg ikke skal være et passivt hjælpemiddel, men skal indgå som en del af en behandling, og kan tilpasses løbende, efterhånden som den øvrige behandling i form af mobilisering, optræning og øvrige vævsbehandling får effekt på den tilgrundliggende årsag.

Indlægget skal også kunne tilpasses, hvis patientens tilstand ændres som følge af progression af sygdommen. Da fremstillingen af indlæg hos en fysioterapeut foregår som en del af et behandlingsforløb, sikrer man også, at indlægget hele tiden tilpasses patientens behov.

 
kle 1305